นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะงาน ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ระยะที่ 2

a86

ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ระยะที่ 2 

page86

วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น  รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะงาน ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณงานก่อสร้าง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง