กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ดำเนินการลอกคูละบายน้ำในแปลงนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a84

กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ดำเนินการลอกคูละบายน้ำในแปลงนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

page84

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ในช่วงฝนตกชุก กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ดำเนินการลอกคูละบายน้ำในแปลงนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เพื่อช่วยในการเร่งระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อลดการสูญเสียของผลผลิต