สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560

a82

ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 

page82

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ข้าราชการและลูกจ้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 บริเวณโรงปฏิบัติการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และลานตากข้าว โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน  ปลูกต้นไม้ เช่น ยางนา สัก ราชพฤกษ์ ทองอุไร จำนวน 200 ต้น