สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference)เรื่อง การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560

a81

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ข้าราชการ และพนักงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference)

page81

วันที่2 พฤษภาคม 2560 ข้าราชการ และพนักงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมี นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการประชุม จากห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว