จัดนิทรรศการ และเข้าร่วมประชุมการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องข้าว

a76

ประชุมการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องข้าว  

page76

วันที่ 24 เมษายน 2560 นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะเกษตรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มร่วมใจพัฒนาบ้านสวนแตง จัดนิทรรศการ และเข้าร่วมประชุมการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องข้าว  โดยมี พลอากาศเอก ดร. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชนผลงานวิจัย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ