สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2560

a74

พิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย ปี 2560

page74

วันที่ 12 เมษายน 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย ปี 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน