สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

a73

ศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ช่วงวันที่ 12-17 เมษายน 2560

page73

วันที่ 12 เมษายน 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ช่วงวันที่ 12-17 เมษายน 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชน ด้านการเดินทาง บริการน้ำดื่ม ให้ประชาชนได้แวะพักผ่อน พักรถ ระหว่างเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาล โดยได้รับความร่วมมือ และส่งของสนับสนุน จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บริเวณหน้าสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี