นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2560

a70

งานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2560 

page70

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ มอบหมายให้ นายพัฒนศักดิ์ จันทร์ส่อง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2560 โดยมี  ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดีน้อมรำลึกพระเกียรติคุณ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อพระมหากษัตริย์ มี หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ  ณ  หอประชุมอาชาสีหมอก  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี