รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

a67

นางสาวชุติมา  บุญประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

page67

วันที่ 9 มีนาคม 2560 นางสาวชุติมา  บุญประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยมีนายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ พร้อมคณะข้าราชการ ให้การตอนรับ นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยด้านข้าวเชิงลึก อาคารปฏิบัติงานวิจัยข้าว และร่วมรับฟังการบรรยายภารกิจและบทบาทของสถาบันฯ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ภายในสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยข้าวไทยให้คล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ