เปิด โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 3

a64

เปิด โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ ณ บริเวณสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

page64

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 นายธีรชัย ทศรฐ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิด โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 3 ณ บริเวณสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ โดยมี นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงาน ในงานได้จัดกิจกรรมการปลูกข้าวด้วยวิธีต่างๆ คือ การโยนกล้า การใช้เครื่องปักดำ และการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์