Display # 
Title Author Hits
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 3
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเสวนา เรื่อง มุมมองของภาคีในการพัฒนาชาวนา Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 4
วันที่ 30 กรกฎาคม 52563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2563 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 10
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 10
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการภายใต้กิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม 2563 ณ วัดสว่าง Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 11
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา ร่มเย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ วัดหนองกระทุ่ม หมู่ 1 ตำบลห Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 9
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะนักศึกษางาน จำนวน 9 คน ทัศนศึกษาดูงานการพัฒนาด้านข้าวภาคเอกชน ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาชาวนาไทย (นาเฮียใช้) Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 10
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่าย การบริหารจัดการน้ำในนาข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 10
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2563 ภายใต้รูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 19
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี Written by สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 22