Black Ribbon

 

trsi22560 

King

 King0011

 

a60

 

 

 

Prev Next

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นำข้าวสารจำนวน 1,000 กิโลกรัม เข้าถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

Read more

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครอบรอบวันก่อตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประจำปี 2560 

Read more

วันที่ 28 กันยายน 2560 จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อเวลา 8.00 น. ณ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 26 กันยายน 2560  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมย้ายกระถางต้นกล้าข้าว 

Read more

วันที่ 22 กันยายน 2560 สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 

Read more

วันที่ 18 กันยายน 2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดสุพรรณบุรี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

วันที่ 8 กันยายน 2560 ประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่การตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

Read more

วันที่ 8 กันยายน 2560 ประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่การตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

 วันที่ 5 กันยายน 2560 นายกายเลียนโป เยเซ ดอร์จี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ และคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภูฏาน ศึกษาดูงาน

Read more

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ สหกรณ์ดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ สหกรณ์ศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 25 สิงหาคม 2560  นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมคณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 16 ครั้งที่ 2/2560 และการติดตามงานในพื้นที่ 

Read more

วันที่ 23 สิงหาคม 256 จัดเวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ บ้านโพธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวทีชุมชน ชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี2560 ณ บ้านห้วยหมาก ตำบลโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ประชุมผู้ประกอบการ/ผู้รับจ้างทำนา ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ ปี2560) กลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริการเกษตรกรที่มารร่วมงาน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดอนไข่เต่า ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเผยแพร่และขยายผลหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริด้านข้าว ณ โรงแรมเลิร์นนิ่ง รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

Read more

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรกรรมความแม่นยำสูง (Precision Agriculture) นาแปลงใหญ่ประชารัฐ

Read more

วันที่ 31กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2560 คณะผู้ตรวจเงินแผ่นดิน เข้าตรวจโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต 

Read more

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติพร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 

Read more

นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการใช้น้ำแบบเปียกสลับแห้งในนาข้าว

Read more

ร่วมกิจกรรม"อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว"ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

Read more

ร่วมกิจกรรม"อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบริหารจัดการศัตรูข้าว"ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

Read more

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก

Read more

นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ร่วมงานวันสาธิตโครงการส่งเสริมแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ทดแทนการปลูกข้าว รอบ 2 ปี 2559/60) 

Read more

ให้การต้อนรับ นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

ตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ณ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา 

Read more

จัดกิจกรรมสัมมนาโดยให้นิสิตนักศึกษานำเสนอผลงาน และนำนิสิตนักศึกษาทัศนศึกษา ณ บ้านเกษตรกรตนแบบ อำเภอศรีประจันต์

Read more

หัวหน้าฝ่ายจัดการไร่นำ และคณะทำงานผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก 

Read more

ประชุมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) 

Read more

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแล โดยรองอธิบดีกรมการข้าว (นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น) 

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2560 

Read more

คณะเจ้าหน้าที่ จากประเทศในทวีปแอฟริกา จำนวน 10 ประเทศ ศึกษาดูงาน

Read more

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร 

Read more

ประชุมติดตามงานโครงการก่อสร้างสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ระยะที่ 2 

Read more

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารประสานงานและฝึกอบรม และคณะทำงาน จัดปฐมนิเทศนิสิตและนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี พ.ศ.2560 

Read more

กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ดำเนินการลอกคูละบายน้ำในแปลงนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ

Read more

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day ) และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560

Read more

ปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 

Read more

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ข้าราชการ และพนักงาน สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมทางไกล (GIN Conference)

Read more

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคนิคการจำแนกพันธุ์ข้าวและวิเคราะห์ความชื้นในข้าวด้วยเนียร์อินฟราเรด 

Read more

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานผลิตเมล็ดพันธุ์  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว” รุ่นที่ 1

Read more

บรรยายความรู้เรื่อง หลักการปฏิบัติเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับข้าว ให้นักเรียนโรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

คณะผู้บริหารจากสาธารณรัฐโมซัมบิก ศึกษาดูงาน

Read more

ประชุมการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องข้าว  

Read more

พิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย ปี 2560

Read more

ศูนย์บริการประชาชนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ช่วงวันที่ 12-17 เมษายน 2560

Read more

ประชุมวิดีโอทางไกลในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 

Read more

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยชุดโครงการวิจัยการปรับปรุงและรักษาคุณภาพและเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 

Read more

งานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า” และงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2560 

Read more

นายเฉลิมชาติ  ฤาไชยคาม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2560

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2560

Read more

นางสาวชุติมา  บุญประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการวิจัยข้าวของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

คณะนักศึกษา และเจ้าหน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

Read more

นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)

Read more

เปิด โรงเรียนเกษตรกรชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 3 ณ บริเวณสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

คณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาคเอกชน และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ด้านงานวิจัยและการพัฒนาข้าวของไทย

Read more

นางสาวอมรรัตน์ อินทร์มั่น นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกร GAP  อาสา 

Read more

คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรและชุมชน  นำคณะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเครือข่าย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ศึกษาดูงาน

Read more

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการตามนโยบาลสำคัญ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการเปิดการอบรมหลักสูตร“Comprehensive Training to Increase Efficiency of Rice Production in the Mekong Sub-region” 

Read more

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี ศึกษาดูงาน 

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์วิจัยและขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงลึกของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ อบรมการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของข้าว

Read more

ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทอดผ้าป่า ถวายแด่พระสงค์  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560

Read more

นายบุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตข้าว เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีโดยชาวนาต้นแบบ (ปีที่ 2) 

Read more

เปิดศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2560 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559

Read more

อบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

Read more

งานโครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ณ วัดหนองทราย อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี 

Read more

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อดีตอธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 

Read more

นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

Read more

คณะอาจารย์ นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ศึกษาดูงานนกระบวนการผลิต  

Read more

การประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ครั้งที่ 3

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์งานวิจัย ของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559   

Read more

สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 

Read more

ประชุมรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จัดทำโครงการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับทางโมเลกุลเครื่องหมายของแมลง และงานวิจัยด้านนี้ในประเทศจีน

Read more

คณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวต่างๆ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าแปลงปลูกทดสอบพันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสงในเขตภาคกลาง  

Read more

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย

Read more

นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคพืช : หลักสูตรเบื้องต้น รุ่นที่ 1 

Read more

เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” กิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า

Read more

คณะนักวิจัยจีน “โครงการ Sino-Thai Hybrid Rice Technology Cooperation” เข้าเยี่ยมชมแปลงทดสอบ

Read more

นำเสนอผลงานวิจัยด้าน Remote sensingในการประชุม Second Workshop on the Application Pilot Projects APSCO Data Sharing Platform 

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม  ที่ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Read more

ประชุมหารือและกำหนดพื้นที่ในการดำเนินงานวิจัยโครงการการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว

Read more